Podsumowania i plany samorządu Gminy KrotoszyceSzanowni Mieszkańcy Gminy Krotoszyce,

Mamy za sobą kolejny rok, wspólnego budowania historii naszej gminy, jej zasobności, wizerunku i przede wszystkim lepszych warunków życia naszych mieszkańców.

Rok 2017 był wyjątkowy pod względem ilości i wartości zrealizowanych działań i inwestycji.
Prawie 4 miliony złotych tj. ponad 20% budżetu gminy wydano na inwestycje i działania prorozwojowe. Z czego prawie 50% pochodziło z funduszy zewnętrznych. Był to wyjątkowy rok jeśli chodzi o modernizacje i remonty dróg. Gruntownej przebudowie poddano ponad 5 km dróg gminnych za kwotę 2.775.967,25 zł z czego dofinansowanie z różnych źródeł wyniosło 2.254.484,20 zł. czyli ponad 80% wartości tych inwestycji. Zmodernizowane drogi znajdują się w miejscowościach: Janowice Duże, Dunino – Święciany, Szymanowice, Kościelec (osiedle). Ponadto rozbudowano sieć wodną w miejscowości Czerwony Kościół (Grośniki) i Wilczycach oraz wodno-kanalizacyjną w Złotnikach i Duninie . Zmodernizowano kolejne przepompownie ścieków zaopatrując je w system monitoringu. Na dzień dzisiejszy w gminie posiadamy 15 zmodernizowanych przepompowni ścieków, co pozwala ograniczać koszty funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na terenie gminy. Wprowadzono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z której skorzystało 14 rodzin z Winnicy.

Nieodpłatnie pozyskano średni samochód pożarniczy dla OSP Krotoszyce, dzięki któremu znacznie poprawił się stan wyposażenia jednostki, a tym samym poziom bezpieczeństwa. Ponadto zrealizowano wiele cennych działań inwestycyjnych i integracyjnych w obszarze działania poszczególnych sołectw.

Plany na 2018 rok są również ambitne i oczywiście uzależnione w dużej mierze od ilości pozyskanych z zewnątrz funduszy na ich realizację.

Główne inwestycje to:
1) przebudowa 1 km drogi powiatowej w Winnicy, zadanie będzie realizowane wspólnie z powiatem legnickim,
2) przebudowa drogi transportu rolniczego w Winnicy,
3) rozbudowa oświetlenia na terenie wsi Winnica, Babin, Tyńczyk Legnicki - Kozice,
4) rozbudowa lub modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej,
5) kontynuacja programu dotacyjnego dla przydomowych oczyszczalni ścieków,
6) budowa dodatkowego ujęcia wody w Krotoszycach,
7) gruntowny remont hydroforni w Kozicach,
8) remonty budynków komunalnych,
9) budowa parkingu przed Urzędem Gminy.

Pragnę serdecznie podziękować zarządowi Stowarzyszenia Cysterska Winnica, zwłaszcza pani Prezes Iwonie Wesołowskiej za trud prowadzenia na terenie gminy dwóch przedszkoli niepublicznych, które zapewniają wysoki poziom edukacji przedszkolnej dla naszych dzieci.

Dziękuję, pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek gminnych za ogromne zaangażowanie, pracę i wysiłek wkładany każdego dnia w odpowiedzialne i solidne wykonywanie swoich obowiązków służbowych. Szczególne podziękowania należą się Sekretarz Gminy Annie Rabskiej bez której wiele działań i inwestycji na terenie gminy nie byłoby możliwe, ponieważ to ona pisze i rozlicza prawie wszystkie wnioski o środki zewnętrzne.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy aktywnie angażują się w działania społeczne na rzecz Gminy Krotoszyce o czym świadczą liczne stowarzyszenia oraz Grupy Odnowy Wsi, które powstały już w dziesięciu miejscowościach. Wasze wsparcie jest bardzo cenne i niezbędne aby samorząd mógł spełniać swoją rolę zapewniając godne warunki życia dla mieszkańców i integrację społeczności lokalnej.

Beata Castaneda Trujillo
Wójt Gminy Krotoszyce