Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuję o kolejnej turze naboru wniosków w ramach tzw. „Dolnośląskie Małe Granty” to program, który ma na celu rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego, poprzez wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców, umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach oraz aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia.

Operatorem programu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Więcej szczegółów, regulamin oraz składanie wniosków na www.malegranty.pl