system wczesnego ostrzeganiaW dniach 4 -5 grudnia 2017 r., na terenie województwa dolnośląskiego, przeprowadzony zostanie wojewódzki trening zgrywający "System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Województwa Dolnośląskiego"

Udział w treningu biorą wszystkie podmioty administracji publicznej od szczebla wojewódzkiego go gminnego oraz służby i inspekcje.