Dożynki KrotoszyceW dniu 3 września 2017 r. w sołectwie Warmątowice Sienkiewiczowskie, na terenie przy Pałacu Warmątowice, odbyły się tegoroczne dożynki Gminy Krotoszyce.

Wyjątkową okazją do organizacji tych dożynek był jubileusz 800 -lecia wsi. Pierwsza wzmianka na temat wsi Warmątowice pochodzi z 1217 r. a znajduje się ona w księgach kościelnych.

Dlatego uroczystość ta miała akcenty historyczne, związane z miejscowością.

 Dożynki rozpoczęły się mszą świętą, polową, dziękczynną za tegoroczne plony oraz za rolników i wszystkich mieszkańców Gminy Krotoszyce, którą odprawił Ksiądz Proboszcz Andrzej Płaza. Po mszy świętej starostowie dożynek Państwo Mikołajczyk z Warmątowic przekazali Wójt Gminy Beacie Castaneda Trujillo poświęcony chleb z tegorocznych zbiorów, który następnie został podzielony wśród uczestników dożynek.

Po powitaniu gości wójt podziękowała rolnikom za trud tegorocznych żniw i przekazała im najserdeczniejsze życzenia.

Dożynki zostały uroczyście otwarte salwą honorową wykonaną przez rekonstruktorów z epoki napoleońskiej – oficerów i żołnierzy Pułku II Piechoty Księstwa Warszawskiego z Krotoszyc i 3 Pułku Piechoty Legionu Irlandzkiego Cudzoziemskiego ze Złotoryi.

Z okazji jubileuszu Wójt Gminy uhonorowała pięć osób, które szczególnie zasłużyły się w historii wsi i gminy. Osobami tymi są: pan Zygmunt Łoński, pan Edward Wiśniewski, pan Józef Cieśla i państwo Jadwiga i Jarosław Rabkowscy.

W program dożynek przewidziano: prezentacje wieńców dożynkowych, których w tym roku było 10, prezentacje historyczne – dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu, żołnierzy z epoki napoleońskiej oraz wojów mongolskich z epoki Bitwa pod Legnicą. Obył się turniej wsi w którym zwycięzcą po raz drugi z rzędu zostało sołectwo Szymanowice. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Legnicka”. Na zakończenie odbyła się dyskoteka pod gwiazdami. Dzieci miały zagwarantowanych wiele atrakcji- przejażdżki konno, urządzenia dmuchane, malowanie twarzy.

Pomimo chłodnej pogody i przelotnego deszcze w imprezie wzięło udział większość sołectw naszej gminy. Serdecznie dziękujemy za przygotowanie pięknych stoisk z wypiekami, potrawami i rękodziełem oraz wspaniałych wieńców dożynkowych, które z roku na rok są coraz piękniejsze.

W dożynkach wzięły udział liczne delegacje szefów i mieszkańców gmin partnerskich z Niemiec i Czech, zaproszeni goście, mieszkańcy gminy i sąsiednich miejscowości.

Serdecznie dziękujemy sponsorom:
Państwu Renacie i Rafałowi Koźlakom – właścicielom firmy LEGSAD za wsparcie finansowe i w postaci pysznych owoców z okolicznych sadów;
Panu Marcinowi Stępień – właścicielowi firmy STIGAL ze Złotnik;
Firmie „ZAPROL” , Nadleśnictwu Legnica, Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego z Legnicy, panu Krzysztofowi Duszkiewiczowi, Włodzimierzowi Brodzie oraz Państwu Jadwidze i Jarosławowi Rabkowskim gospodarzom terenu, gdzie odbyła się impreza.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w organizację dożynek– sołtysowi Radosławowi Grasza, radzie sołeckiej wsi Warmątowice Sienkiewiczowskie, Strażakom z OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie i Janowice Duże oraz innym którzy w jakikolwiek przyczynili się tego, że tegoroczne dożynki były udane.

Dożynki Krotoszyce


{phocagallery view=category|categoryid=113|limitstart=0|limitcount=0}