Regionalny System Ostrzegania (RSO)Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach.

Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne dostępna jest na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.duw.pl/pl/urzad/regionalny-system-ostrz w zakładce do pobrania.