Przypominamy, że od 28 sierpnia br. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na przedsięwzięcia:
1.3 Animacja lokalna - nabór 5/2017
1.4 Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - nabór 6/2017
3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,społecznej i kulturalnej - nabór 7/2017

Informujemy również, że bezpłatne doradztwo w biurze Stowarzyszenia, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług doradczych, odbywać się będzie do dnia 25 sierpnia br.
Doradztwa nie udziela się w czasie trwania naborów (tj. przyjmowania wniosków w konkursie). W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczne umawianie spotkań.
Regulamin świadczenia usług doradczych (format PDF)

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
59-407 Mściwojów 54
tel. 768728718, 609 538 810
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl