Logo Odnowa WsiW 2017 roku sołectwo Winnica przystąpiło do realizacji swoich zadań zaplanowanych w Sołeckiej Strategii Rozwoju i będzie urządzać siłownię zewnętrzną przy placu zabaw na boisku sportowym. Wartość projektu łącznie wynosi 10.500,51 złotych, w tym wartość dofinansowanie 5.250 złotych. Promesą oraz umowę o dofinansowanie dobrały wczoraj z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego Wójt Gminy Beata Castaneda Trujillo i Skarbnik Ewa Mirek.
Promesa