Gmina Krotoszyce informuje, iż w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego polegającego na „Zagospodarowaniu terenu wokół budynku Urzędu Gminy Krotoszyce” wpłynęły następujące oferty.

Pobierz informację (format PDF)