Podsumowanie pierwszego roku realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego
Pobierz dokument (format PDF)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/4/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów
Pobierz dokument(format PDF)

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Pobierz dokument (format PDF)