List Prezesa KRUS skierowany do rolników i dzieci, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych i zapewnienie dzieciom opieki dorosłych w czasie lata.

Pobierz dokument (format PDF)