Ostatnie wolne miejsca na udzielenie dotacji celowej budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków- termin składania wniosków mija 12 czerwca 2017 r.
Bez złożenia wniosku przydzielenie dotacji jest niemożliwe.