EFR logo
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dnia 16.01.2017r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na przedsięwzięcia:

 

  • Tworzenie nowych przedsiębiorstw
  • Rozwój istniejących przedsiębiorstw
  • Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu
  • Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów

Termin składania wniosków:
od 10 do 24 lutego 2017r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 24 lutego 2017r. do godziny 12.00 - w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – 59-407 Mściwojów 54

Podmioty uprawnione do aplikowania to osoby fizyczne/ osoby prawne/ firmy z terenu gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja.

Więcej informacji na stronie www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl oraz pod nr tel. 76-872-87-18 w Biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów