Gmina Krotoszyce informuje, iż w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie zadania pn. „Rozwój e-usług w Urzędzie Gminy Krotoszyce”, wpłynęły poniższe oferty.

Dokument - Informacja z otwarcia ofert (format PDF)