Gmina Krotoszyce informuje, iż w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja ruin unikalnej Grangii Cysterskiej w Winnicy i terenu wokół zabytku”, wpłynęły następujące oferty.

Pobierz dokument (format PDF)