W dni 28.05.2016 r. w Świetlicy wiejskiej w Winnicy, grono delegatów, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego, ustępujące władze, oraz licznie przybyli zaproszeni goście spotkali się na XI Zjeździe Gminnym ZOSP RP w Krotoszycach.
Wszystkich zebranych powitał dotychczasowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Aleksander Skorupski. Podczas zjazdu została podsumowana pięcioletnia działalność zarządu.


Zjazdowi przewodniczył dh Zbigniew Biłyk, a protokołował Janusz Terelak.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
• mł. bryg. Zdzisław Sokół – Komendant Miejski PSP w Legnicy
• Pani Beata Castañeda Trujillo – Wójt Gminy Krotoszyce
• Pan Zbigniew Kądziołka – Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Legnicy
• dh Józef Giedrojć – zastępca Prezesa ZOP ZOSP RP w Legnicy
• dh Piotr Kozłowski – Komendant Gminny

Wybrano Zarząd Oddziału Gminnego na lata 2016-2020:
• Prezes - dh Aleksander Skorupski
• V-ce Prezes - dh Adam Sawroga
• V-ce Prezes - dh Władysław Olejnik
• Komendant Gminny- dh Piotr Kosłowski
• Skarbnik - dh Wiesław Szwedo
• Sekretarz - pan Janusz Terelak
• członek - dh Ryszard Wierzbicki
• członek - dh Dominik Hubaczek
• członek - dh Eugeniusz Lach
• członek- dh marek Stanisławski

Komisja Rewizyjna:
• Przewodniczący- dh Marek Majchrzak
• V-ce przewodniczący - dh Marek Regdos
• Członek- dh Tadeusz Kościk

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego zostali:
• dh Władysław Olejnik
• dh Adam Sawroga Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego zostali:
• dh Stanisław Mieśniak
• dh Robert Łękawski

Podczas dyskusji głos zabrało wielu gości uczestniczących w zjeździe, którzy dziękowali za współpracę. Pogratulowano nowemu Zarządowi, życzono wielu sukcesów oraz wspaniałej współpracy.

{phocagallery view=category|categoryid=82|limitstart=0|limitcount=0}