Rodzina500plusW piątek 29.04.2016 r. GOPS w Krotoszycach wypłaci pierwsze świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus. Pieniądze zostaną przekazane na konta 76 wnioskodawców. Informujemy, że do Ośrodka wpłynęło dotychczas 180 wniosków o świadczenie wychowawcze. Decyzje w sprawie przyznania świadczeń będą wydawane sukcesywnie.