Przedmiot zapytania: na świadczenie usług związanych z naprawą dróg gminnych na terenie Gminy Krotoszyce, poprzez wypełnienie mieszanką emulsyjno – grysową dziur, nierówności i pęknięć (tzw. metodą „paczerowania”)

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty w formacie pdf
Formularz oferty w formacie doc