W dniu 22.03.2016 r. ruszył kolejny nabór wniosków w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK, dedykowany grupom samopomocowym.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIKRODOTACJĘ DO 5000 ZŁ?

Do złożenia wniosku i otrzymania dotacji w obecnym naborze wniosków uprawnione są:
Grupy samopomocowe – czyli dobrowolne zespoły osób, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków.

Uwaga!
W obecnym naborze wniosków nie ma możliwości ubiegania się o środki przez młode organizacje pozarządowe (mogą jedynie pełnić rolę Wnioskodawców, wspierających grupy samopomocowe), ani grupy nieformalne nie będące grupami samopomocowymi.

TERMINY
Nabór wniosków potrwa do dnia 13.04.2016 r., do godz. 15.00 (Liczy się data wpływu wniosku do siedziby Operatora, tj. Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich).

Regulamin projektu OdDOLNY ŚLĄSK (format PDF)

Fiszka grupy samopomocowej (format DOC)