Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza do złożenia oferty na "Wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1000 dla projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krajów i Winnica, w Gminie Krotoszyce".

Szczegóły - zapytanie ofertowe (fomat JPG)
Załącznik - Formularz ofertowy (format DOC)