dotyczące Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla:

BUDOWA/ROZBUDOWA AUTOSTRADY A4 LEGNICA POŁUDNIE (Z WĘZŁEM) - WROCŁAW WSCHÓD (BEZ WĘZŁA) / WĘZEŁ STARY ŚLESZÓW (Z WĘZŁEM) I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S5 SOBÓTKA – BOLKÓW

 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM3YjQwNmMtNWZkMi00NjUzLWFiOWQtMmI2Y2NmMWRmY2Q4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f753539b-8fd9-4149-aa4e-64cbadb39162%22%2c%22Oid%22%3a%2290104548-0487-469d-aa50-10f4ac2cdd35%22%7d

Orientacyjny przebieg proponowanych wariantów trasy autostrady A4 Legnica Południe – Wrocław Wschód / Stary Śleszów na terenie Gminy Krotoszyce Data spotkania informacyjnego 11 stycznia

Ulotka

Plakat

Formularz opinii

Punktem spotkania wyznaczonym przez Wójta Gminy Wojciecha Woźniaka jest sala wiejska w Krotoszycach, ul. Piastowska 40A . Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
 

>