Dzieci z naszej gminy zajęły czołowe miejsca w tych konkursach

„ODKRYWCY KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW” Stowarzyszenie Kaczawskie wraz ze Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo Kaczawskie zaprosiło dzieci i młodzież z klas I-III oraz IV-VIII do udziału w dwóch konkursach z nagrodami. Mogli w nich uczestniczyć uczniowie klas szkół podstawowych, zamieszkujący obszar Partnerstwa Kaczawskiego, czyli następujące miasta i gminy: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja. Dla grupy młodszej został ogłoszony konkurs pn. „Skarby Krainy Wygasłych Wulkanów”. Praca plastyczna miała przedstawiać jak najwięcej elementów charakterystycznych dla Krainy Wygasłych Wulkanów. Kryteria, które były brane pod uwagę to m.in. liczba elementów przyrodniczych, historycznych, kulturowych, które zostały na niej przedstawione i ich sposób przedstawienia - tak, aby były czytelne i łatwo rozpoznawalne, kreatywność w doborze techniki pracy czy kompozycja pracy.

Dla grupy starszej został ogłoszony konkurs pn. „Odkrywcy Krainy Wygasłych Wulkanów”, który polegał na zaprojektowaniu oraz opisaniu odznaki turystycznej dla odwiedzających Krainę Wygasłych Wulkanów. Praca miała mieć charakter opisowy jednakże mogła być uzupełniona o rysunek - projekt znaczka/odznaki, którą otrzymałby turysta, który zdobędzie wszystkie punkty odznaki. Kryteria, które były brane pod uwagę to m.in. kreatywność w doborze atrakcji przyrodniczych i kulturowych do odznaki, ilość wytypowanych punktów oraz atrakcyjność i wartości językowe opisu atrakcji.

W dniu 20 stycznia 2022 roku komisja konkursowa składająca się z edukatorów z Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie oceniała prace w dwóch kategoriach wiekowych zgodnie z kryteriami zawartymi w kartach oceny. I tak z pośród 53 nadesłanych prac plastycznych oraz 12 prac opisowych wyłonili nam się zwycięzcy:

Konkurs „Skarby Krainy Wygasłych Wulkanów”

  • I miejsce: Dagmara Puchłowska, SP im. W. Puchalskiego w Proboszczowie – Tablet
  • II miejsce: Liliana Dubrowska, SP Snowidza – Myszka bezprzewodowa
  • III miejsce: Nikodem Kowalczyk, SP Nowy Kościół – Słuchawki bezprzewodowe

Konkurs „Odkrywcy Krainy Wygasłych Wulkanów”

  • I miejsce: Tymon Rogiński, SP im. H. Sienkiewicza w Kościelcu - Tablet
  • II miejsce: Marcel Baraniak, SP im. H. Sienkiewicza w Kościelcu – Myszka bezprzewodowa
  • III miejsce: Liliana Kruszyna, SP Nowy Kościół – Słuchawki bezprzewodowe

Zwycięzcą serdecznie gratulujemy! Odbiór nagród w biurze LGD po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 698 834 021