w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania, przez Gminę Krotoszyce na działania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy w 2022r .