Od dnia 09.02.2022 do dnia 18 .03. 2022 rusza nabór na przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Krotoszyce

Wzór wniosku