Szanowni Państwo, Informujemy, iż Wojewoda Dolnośląski polecił przeprowadzenie treningu systemu wczesnego ostrzegania w dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. o godz. 8:41 polegający na uruchomieniu ciągłego dźwięku syren. Mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Celem treningu syren jest:

  1. sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania;
  2. doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w czasie pozasłużbowym;
  3. ocena sprawności technicznej syren alarmowych;
  4. upamiętnienie rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Wojciech Woźniak

Wójt Gminy Krotoszyce