Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 na sali narad urzędu gminy odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Gminnego Komendanta OSP na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnień Wójtowi Gminy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na terenie Gminy Krotoszyce w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce

Ryszard Łabicki