Wójt Gminy Krotoszyce informuje, iż w czerwcu będzie przeprowadzona sukcesywnie wymiana wodomierzy głównych na wodomierze z nakładką radiową firmy METERING.

Wymiana odbędzie się w miejscowościach:

  • TYŃCZYK LEGNICKI,
  • KOZICE,
  • BABIN,
  • ZŁOTNIKI.

Wobec powyższego proszę o udostepnienie pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze, osobie upoważnionej do wymiany wodomierza.