Od 3 stycznia 2022 r. każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw. zabudowy do celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat budowy „domu bez formalności”.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ulatwienia-w-budowie-domow-do-70-m2

Pismo Ministra Rozwoju i Technologii