Szkoła Podstawowa w Kościelcu z dofinansowaniem na doposażenie szkolnej stołówki w ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i szkole w latach 2019-2023”

 W tym roku, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” rząd przeznaczył na doposażenie szkolnych stołówek i jadalni 40 mln zł. Środki przewidziane są na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub stworzenie nowych stołówek oraz wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

W ramach tego programu nasza szkoła pozyskała 16 tyś. zł na doposażenie kuchni w niezbędne urządzenia i sprzęty, kolejne 4 tyś. zł otrzymamy dzięki Urzędowi Gminy Krotoszyce. Otrzymane wsparcie chcemy przeznaczyć przede wszystkim na zakup sprzętu kuchennego, szafek ze stali nierdzewnej do kuchni oraz farb do odmalowania pomieszczeń kuchni i stołówki. W ostateczności wsparcie programowe przyczyni się do poprawy warunków uczniów naszej szkoły.