Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

 Do Rady powołane zostaną 32 osoby w wieku od 15 do 26 lat. Nabór Kandydatów odbywa się w terminie 1-30 czerwca 2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie naboru dostępnym na stronie internetowej ministerstwa: www.gov.pl/web/klimat/MRK. Biorąc pod uwagę Państwa zaangażowanie w dialog z młodzieżą, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o prowadzonym naborze, m. in. poprzez przekazanie załączonego zaproszenia do udziału w naborze do Młodzieżowych Rad Gmin, Młodzieżowych Rad Powiatów, Młodzieżowych Rad Miast oraz innych organizacji młodzieżowych, z którymi Państwo współpracujecie.

Pełna wersja