Informacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. zakazu pojenia zwierząt gospodarskich wodą z rzeki Odry i jej dopływów.

Pełna informacja do pobrania