Gmina Krotoszyce zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krotoszyce w 2022 roku".

Zadanie zostało realizowane przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowity koszt zadania wyniósł 6644,16 zł , natomiast wartość dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie polegało na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest łącznie z 6 posesji , które zgłosiły się do udziału w projekcie . Wynikiem zdania było osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego w ilości 10,74 Mg. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu www.wfosigw.wroclaw.pl