Miejski Rzecznik Konsumentów zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do świetlicy wiejskiej w Krotoszycach w dniu 19.09.2022r. w godzinach od 1000 do 1200 na bezpłatną pomoc prawną.

Konsument powinien na takie spotkanie zabrać istotne dokumenty w sprawie ( np. paragony, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożoną reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.) oraz jeśli to możliwe przedmiot sporu.