Konsorcjum firm IVIA i Multiconsult Polska na zlecenie GDDKIA O/Wrocław opracowuje dokumentację projektową etapu STEŚ z elementami Koncepcji Programowej i Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: Budowa / rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) - Wrocław Wschód (bez węzła) / węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka - Bolków.

Zaplanowane jest przeprowadzenie spotkania dla prezentacji obecne zaawansowanie prac projektowych oraz podsumowanie pierwszego spotkania informacyjnego z początku bieżącego roku. Spotkanie informacyjne przewidziano na dzień 7 listopada 2022r. dla włodarzy gmin oraz mieszkańców celem prezentacji rozwiązań rozbudowy Autostrady A4 przechodzącej przez obszar gminy Legnickie Pole, M. Legnica, gminy Krotoszyce i gminy Wądroże Wielkie.

Informujemy, że spotkanie odbędzie się stacjonarnie 7 listopada 2022r. w godzinach 16:00 - 19:00 w sali bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 7, Legnickie Pole.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w ww. spotkaniu. W przypadku dodatkowych informacji proszę o kontakt z Kierownikiem Projektu A4: Arkadiusz Palka tel. 788 264 445.