Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w dniu 23.10.2022r. nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023. Dokumenty dotyczące naboru zamieszczone zostały na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W zakładce Fundusz Solidarnościowy „Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego”. Zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków.