Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora w 2023 r.  

W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na:

  1. prowadzeniu działań zapewniających wsparcie psychologiczne i środowiskowe seniorów, w tym wsparcie seniorów w sytuacjach kryzysowych, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  2. wzmacnianiu różnych form aktywności i kompetencji seniorów, w tym również działań mających na celu przeciwdziałanie defaworyzacji oraz działań międzypokoleniowych,
  3. działaniach edukacyjnych mających na celu wykształcenie zachowań i postaw prozdrowotnych seniorów, promocję aktywnego i zdrowego stylu życia,
  4. zdobyciu oraz podnoszeniu kompetencji cyfrowych, zwiększaniu wiedzy w zakresie bezpiecznego poruszania się i komunikacji w sieci, w tym korzystaniu z usług e-administracji.  

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora” wynosi 635 000 zł. Nabór ofert na konkurs trwa od 19.01.2023 r. do 8.02.2023 r.  

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bip.dolnyslask.pl/a,128222,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-dolnoslaska-akademia-kompet.html    

Z poważaniem  
Iwona Łyp Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy