Wspieramy Ukrainę ale naszym obowiązkiem jest ochrona interesów polskiej wsi


 Polska wieś to przyszłość - plakat