dnia 26 sierpnia 2023 r. w Warmątowicach Sienkiewiczowskich.