fundusz i ministerstwo spr

W dniu 3 października w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla 4 jednostek OSP.

Wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy zostały doposażone w niezbędny sprzęt służący ratowaniu ludzi i mienia w wypadkach drogowych. W ramach pozyskanej dotacji zakupiono min. kamery termowizyjne, urządzenia do cięcia pedałów, latarki, prądwnice, przenośny zbiornik na wodę oraz umundurowanie i inny sprzęt osobisty.

Zadanie było zrealizowane ze środków w ramach pozyskanej dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wartość dofinansowania wynosi 66 612,01 złotych, ze środków własnych gmina wydatkowała kwotę 7 293,77 zł.

Zdjęcie Wójta rozmawiającego ze strażakami
Wspólne zdjęcie uczestników spotkania
Wspólne zdjęcie uczestników spotkania
Wójt oraz strażak podpisują dokumenty przy stole
Wójt oraz strażak podpisują dokumenty przy stole
Wspólne zdjęcie uczestników spotkania
Wspólne zdjęcie uczestników spotkania
Wspólne zdjęcie uczestników spotkania
Wójt oraz strażak podpisują dokumenty przy stole
Wspólne zdjęcie uczestników spotkania
Wójt i Skarbnik przekazują wyposażenie dla straży
Wójt oraz strażak podpisują dokumenty przy stole
Wójt i Skarbnik przekazują wyposażenie dla straży
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13