Gmina Krotoszyce zakończyła realizację zadania pn: ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krotoszyce w 2023 roku.''

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu . Całkowity koszt zadania wyniósł 39661,06 zł , natomiast wartość dofinansowania wynosi 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie polegało na demontażu , transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest łącznie z 15 posesji , które zgłosiły się do udziału w projekcie. Wynikiem zadania było osiągniecie efektu rzeczowego i ekologicznego w ilości 36,08 Mg.