o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „Wycięcie zespołu przyłączeniowego do SRP Czerwony Kościół i wstawienie prostki oraz likwidacja gazociągu przyłączeniowego doSRP Czerwony Kościół"

Pełna treść obwieszczenia