IŻ NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY Z POWODU WYCZERPANIA LIMITU ZABEZPIECZONYCH ŚRODKÓW NA TEN CEL W BUDŻECIE GMINY.