Choroby układu ruchu to jedne z najczęściej występujących w społeczeństwie grup schorzeń. Problem ten dotyczy również rolników. Nasilenia dolegliwości bólowych mogą doprowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.


Pełna treść artykułu