Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” serdecznie zaprasza Państwa do uczestnictwa w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz działań Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie".

Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2024 r. (środa) - od godz. 12.00 w "Młynie Wielisław" w Sędziszowej k/ Świerzawy (ul.Młyńska 9/2).

Zgłoszenia udziału w warsztacie należy dokonać telefonicznie lub poprzez e-mail do 19.02.2024r. do godz. 15.00.

Do uczestnictwa w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady Komisji Rewizyjnej i pozostałych członków Stowarzyszenia, ale również będziemy wdzięczni za uczestnictwo naszych beneficjentów i obecnych wnioskodawców. Na spotkanie zapraszamy również przedstawicieli sąsiednich LGD oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Warsztat refleksyjny stanowi narzędzie do wykonania ewaluacji wewnętrznej. Jego celem jest podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD.

Zgodnie zapisami §5, ust. 1, pkt 23 umowy nr 00001-6933-UM0110004/15 z dnia 17.05.2016 r. dotyczącymi monitoringu i ewaluacji Lokalna Grupa Działania jest zobowiązana do monitoringu i ewaluacji realizacji LSR, m.in. poprzez przeprowadzenie na początku każdego roku Warsztatu Refleksyjnego, zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 oraz 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
  6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjnopromocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
  9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;
  10. Sposób wykorzystania rekomendacji

Z poważaniem Piotr Pieniążek - Prezes Zarządu

Ponadto prosimy o wypełnienie corocznej ankiety - załączonej do maila - BADANIE EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2016-2023 STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE” do 19 lutego 2024r.


AnkietaPlakat