W związku z wieloma przypadkami bezumownego użytkowania gruntów gminnych, w tym łąk, pastwisk, dróg i rowów, Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza MOŻLIWOŚĆ WYKUPU lub DZIERŻAWY DRÓG ŚRÓDPOLNYCH LUB INNYCH GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH BEZUMOWNIE.


Pełna treść komunikatu