Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach odbędzie się L sesja Rady Gminy.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.
 7. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy i Komisji w roku 2023.
 8. Wystąpienie Wójta Gminy - Podsumowanie działalności Samorządu Gminy Krotoszyce w okresie kadencji 2018-2024.
 9. Podziękowania i wyróżnienia za działalność na rzecz gminy.
 10. Wystąpienia radnych i zaproszonych gości.
 11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki