Logo
Stowarzyszenie Nasze Krotoszyce informuje, że rozpoczyna realizację projektu pn. „Monografia dziejów Gminy Krotoszyce w Krainie Wygasłych Wulkanów” w ramach realizacji projektów grantowych LGD Partnerstwo Kaczawskie.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności Krainy Wygasłych Wulkanów poprzez publikację książkową dziejów i historii Gminy Krotoszyce. Publikacja powstaje we współpracy z gminą oraz organizacjami lokalnymi.