Dbając o dobro mieszkańców i poprawę warunków życia w naszej gminie pozyskaliśmy kolejne środki na wykonanie nawierzchni asfaltowej. 15 kwietnia br. Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zostały przyznane dotacje celowe na drogi w ramach zadania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Gmina Krotoszyce otrzymała dofinansowanie na drogę dojazdową do gruntów rolnych na terenie sołectwa Czerwony Kościół. Wysokości dotacji wynosi 197.190 złotych. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy. Władze i mieszkańcy gminy wyrażają wdzięczność za wybranie naszego zadania do dofinansowania.