Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak informuję, że na koniec marca 2021 r. wykonano pierwsze prace budowlane polegające na zagospodarowaniu placu budowy, roboty ziemne oraz część fundamentów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Krotoszyce dz. nr 65/8”. Z radością informuję o postępach w pracach polegających na budowie budynku wielorodzinnego. Jest to historyczne wydarzenie w Gminie Krotoszyce gdyż od lat 90-tych inwestycja polegająca na budowie nowego obiektu nie była realizowana.

Przypominam również, iż dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000,00 zł możliwe jest zrealizowanie tego zadania, za co jestem ogromnie wdzięczny – podkreśla Wojciech Woźniak Wójt Gminy Krotoszyce.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi brutto 1 560 563,10 zł z czego otrzymane środki z RFiL stanowią prawie 100 % finasowania.

{phocagallery view=category|categoryid=198|limitstart=0|limitcount=0}