Iinformujemy,, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczące inauguracji „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”.

Konkurs organizowany jest z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet, czy pielęgnowaniu historii otoczenia.

Pełna treść informacji (format PDF)
Regulamin konkursu (format PDF)
Karta zgłoszeniowa (format PDF)