logo projekt ue

Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza II nabór
wniosków grantowych
w ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”.

Gmina Krotoszyce wraz z Gminą Bolków, Gminą Paszowice, Gminą Mściwojów oraz Gminą Wądroże Wielkie rozpoczęła realizację projektu pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii’.

Celem projektu jej poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez udzielenie grantów umożliwiających wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Wsparcie obejmuje modernizację systemów grzewczych poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych na OZE lub instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe.

Z dofinansowania w ramach projektu w Gminie Krotoszyce będzie mogło skorzystać 50 mieszkańców (liczba może się zwiększyć w zależności o wartości złożonych wniosków). W ramach I nabory umowy na powierzenie grantu zostały odpisane z 25 Grantobiorcami, w związku z tym z dofinansowania może skorzystać jeszcze 25 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krotoszyce.
UWAGA - NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Maksymalna kwota dofinansowania 20 000 zł , co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które NIE ZOSTAŁY rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem o naborze oraz dokumentami załączonymi poniżej.

Więcej informacji - ogłoszenie (format PDF)
Załączniki do pobrania (format ZIP, 7.5Mb)